TIP: Webinář: Efektivní komunikace mezi vedením a výrobní halou — Úterý 18. června 2024 10:00 - 12:00 Close

Navrhli jsme v rámci programu DIGIMAT automatizované pracoviště pro KOVO ŠMERDA

DIGIMAT

Firma Kovo Šmerda s.r.o. se zabývá zakázkovou a sériovou kovovýrobou. Konkrétně se zaměřuje na CNC obrábění kovů, soustružení, frézování, broušení a vrtání. Obráběnými polotovary jsou většinou svařence a hutní polotovary.

Analýza současného stavu firmy

Firma Kovo Šmerda se zabývá zakázkovým obráběním. Díly jsou obráběny na vlastních CNC obráběcích strojích. Některé zakázky jsou považovány za malosériové, převládající charakter výroby je kusový.

Firma zvažuje investici do nového automatizovaného pracoviště pro výrobu sériových obrobků, aby mohla být uvolněna strojní kapacita pro větší počet kusových obrobků. Je zvažována varianta automatizovaného zakládání do svěráku ve stroji, stejně tak jako paletového zakládání. To vše díky využití plnohodnotného průmyslového robotu nebo paletového zakladače.

Dále firma vnímá potřebu 3D měřicího souřadnicového stroje. V současné době je kontrola řešena dílenským měřením operátorem stroje.

Organizace práce ve firmě je prováděna výhradně majitelem na základě informací o poptávkách a termínech zakázek. V současné době existuje pouze základní přehled o spotřebě výrobních kapacit k jednotlivým zakázkám.

Z toho důvodu je zvažován nákup systému odhlašování práce na konkrétních zakázkách.

kovo-smerda-2-program-DIGIMAT

Příležitosti pro inovace při využití digitálních technologií

Na základě úvodní analýzy v rámci programu DIGIMAT byly identifikovány tyto oblasti inovačních příležitostí:

  • nové flexibilní pracoviště s automatizovanou výměnou obrobků
  • monitoring a diagnostika výrobních zařízení
  • efektivnější kontrola kvality

Navržené řešení v oblastech největšího potenciálu

Na základě vstupní analýzy a dalších upřesnění dostala firma od specialisty programu DIGIMAT doporučení na konkrétní návrh automatizovaného pracoviště. Tento návrh současně inicioval i myšlenku vlastního produktu v podobě zařízení na upínání dílců do obráběcího stroje, který v minulosti firma Kovo Šmerda již částečně rozpracovala.

Firma se na základě zjištěných informací a doporučení dále rozhodla uskutečnit vývoj prototypu inovovaného upínacího zařízení, jehož výroba bude prováděna na novém automatizovaném pracovišti podle návrhu z programu DIGIMAT. Pořízení nového automatizovaného pracoviště s sebou neslo finanční náklady, které firma pokryla získanou dotační podporou. Tu bylo možné obdržet díky spolupráci s centrem INTEMAC, které se výzkumem a vývojem v oblasti strojírenské výrobní techniky dlouhodobě zabývá.