TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Digitalizujeme výrobní firmy

Digitalizace výroby je obsáhlý pojem spojovaný především s konceptem Průmysl 4.0 a probíhající 4. průmyslovou revolucí. Digitalizace zahrnuje především aplikaci průmyslového internetu věcí a automatizaci výroby v tzv. „chytrých továrnách“. Kyberneticko-fyzikální systémy v těchto firmách zastanou opakující se a jednoduché činnosti. A to je také důvod, proč by měly výrobní firmy uvažovat o digitalizaci své výroby. Jedná se totiž o způsob, jak získat náskok před konkurencí a zajistit splnění stále náročnějších požadavků zákazníků.

Průmysl 4.0 a digitalizace strojírenských a výrobních firem v centru INTEMAC

INTEMAC-digitalizujeme-vyrobni-bunka-40

Digitalizace výroby představuje proces, během kterého ve výrobních firmách dochází k postupnému využívání nejnovějších pokročilých technologií z různých průmyslových odvětví. Jedná se o komplexní nasazení široké palety inovativních řešení často spojovaných s průmyslovým internetem věcí, inovovanými ERP systémy, strojovým učením, pokročilým plánováním výroby, prací s daty a dalšími informačními technologiemi. Právě šíře záběru a dostupných technologií způsobuje obtížnou orientaci v jejich možnostech a přínosech. Výrobní firmy často neví, kde a jak s digitalizací svojí výroby začít, i přesto, že zcela jasně vnímají její přínosy v podobě snížení nákladů nebo zvýšení produktivity.

 DIGIMAT – poradenský program zaměřený na digitalizaci výrobních firem                       

Poradenský program DIGIMAT vám pomůže zorientovat se v dostupných možnostech a digitálních technologiích. Cílem programu není dodávka samotných řešení, ale poskytnutí přehledu a rozsáhlého know-how spojeného s implementací digitálních technologií nejen do strojírenské výroby. Propojíme vás s širokou sítí technologických firem a odborníků z praxe, kteří se specializují na implementaci prvků konceptu Průmysl 4.0 do výrobních firem.

Provedeme vás procesem digitalizace výroby. Od automatického převodu papírové objednávky do digitální podoby až po osazení výrobního stroje snímačem, robotem nebo měřicí stanicí a připojení do vzdáleně umístěného informačního systému v rámci automatizace výrobních procesů.

Pro digitalizaci jakékoliv výrobní firmy jsou zásadní data a práce s nimi. K jejich získávání, strukturování a zobrazování slouží nejrůznější ERP, MES a další informační systémy, které jsou často propojené. Pro efektivní správu výrobních informačních systémů je vhodné přemýšlet o jejich slučování. V programu DIGIMAT vám představíme jednotlivá dostupná řešení, která dají managementu firmy relevantní informace pro správné rozhodování.

 

Výhody a přínosy digitalizace výroby I 

1

Získáte okamžitý přehled a kontrolu nad vaší výrobou

Prvky Průmyslu 4.0 vám umožní on-line kontrolu stavu organizačních a výrobních procesů a sledování efektivity výroby. Získáte detailní přehled o stavu veškerých procesů a možnost jejich systematického operativního řízení.

2

Zjistíte, co je podstat­né

Zpětné přehledy a analýzy dat vám dají možnost směřovat manažerské úsilí na řešení podstatných komplikací ve vaší strojírenské výrobě a nezabývat se podružnými záležitostmi, jejichž řešení nepřinese kýžený pozitivní efekt.

3

Porozumíte výrobnímu řetězci

Spojení datové analytiky a umělé inteligence vám přinese ideální platformu pro hledání a nacházení výrobních souvislostí.

4

Snížíte své režijní náklady a zvýšíte kvalitu výroby

Díky monitorování například výdejových automatů režijního materiálu nebo prostojových časů strojů snížíte vaše náklady. A díky možnostem 100% kontroly a predikce zajistíte vyšší kvalitu vašich výrobků.

Naši partneři v oboru digitalizace výroby a implementace prvků konceptu Průmysl 4.0

Poradenský program DIGIMAT a jeho úspěchy při digitalizaci výrobních firem je postaven především na odbornosti nezávislých specialistů. Jedná se o odborníky z praxe, kteří disponují bohatými zkušenostmi s digitalizací výroby a nezaujatým pohledem na věc. Díky jejich odbornosti dokážeme identifikovat oblasti výroby, v nichž se skrývá největší potenciál dalšího růstu vaší firmy.

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.