TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Optimalizace procesů pomocí digitálních technologií v MARSTON‑CZ

DIGIMAT

Společnost MARSTON-CZ, s.r.o. se zabývá zejména výrobou technologických zařízení, strojů a jejich částí, strojním obráběním a v neposlední řadě kompletací investičních celků. Při své činnosti provádí vlastní vývoj a konstrukci technologických zařízení a následné vypracování výrobní dokumentace. Od přípravy výroby a samotnou výrobu až po konečnou kompletaci na místě. Výrobky a zařízení dodává na český trh i do zahraničí.

Analýza současného stavu firmy

Firma MARSTON-CZ, s.r.o. prochází rozvojem iniciovaným vybudováním nového zázemí a s tím spojenou profesionalizací činnosti, reorganizací rolí a zodpovědnosti v oblasti plánování a organizace výroby. Firma v současné době zpracovává dva hlavní proudy zakázek: práce s dodanou projektovou dokumentací zákazníkem a realizací jednoúčelových zařízení zpracovávaných vlastním konstrukčním oddělením.

Silnou stránkou společnosti je konstrukční oddělení, na jehož kompetencích staví svou budoucnost v podobě produktu pro automatizaci výroby. Procesy ve firmě jsou rámcově nastaveny a průběžně se vyvíjí dle potřeby. Kontrola subdodávek a termínů je prováděna metodou papírové archivace a ručních poznámek. Plán výroby je připravován zkušenostně. Výroba je zorganizována podle logických celků pracovišť, při zpracování zakázky často dochází k dohledávání komponent po halách a skladech. Sledování rozpracovanosti zakázky, plnění dílčích termínů a technická připravenost zakázky je nyní zabezpečována pouze vlastním přehledem vedoucího výroby. Techničtí pracovníci jsou velmi univerzální a dostávají převážně ústní zadání práce.

Vedení firmy intenzivně vnímá potřebu procesy digitalizovat pomocí vhodného informačního systému, který bude sbírat informace z výroby pro okamžité rozhodování, sledování zpracování zakázky a umožňující historické analýzy pro přesnější stanovení výrobních termínů a odhad ceny, zvýšení efektivity práce a zajištění nahraditelnosti pracovníků.

ANALÝZA INOVAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Z výše uvedených důvodů byla po vstupní analýze zjištěna jako strategicky nejvýznamnější příležitostí pro inovace oblast plánování kapacit a zdrojů, technologická příprava výroby a montáže a její řízení.

V rámci navazujícího upřesnění vstupní analýzy došlo k detailnějšími zmapování procesů konstrukce a výroby jednoúčelových strojů a zakázkové zámečnické výroby. Díky tomu byly zjištěny komplikace v organizačních procesech a s nimi spojené kompetence klíčových pracovníků.

Navržená řešení v analyzovaných oblastech největšího potenciálu

Optimální nastavení procesů a potřeby pro digitalizaci ve výrobě

Ve spolupráci se zaměstnanci a majiteli společnosti byla vypracována mapa procesů. Ta byla doplněna o konkrétní návrhy na optimalizaci procesů využitím digitálních technologií. Jednalo se např. o:

  • využití technologie čarového kódu – metoda mobilní čtečky čarového kódu s mobilním terminálem s bezdrátovým přenosem dat pro sledování rozpracovanosti zakázky a zajištění kvality procesu kontroly kvality
  • využití technologie RFID pro kontrolu umístění a pohybu drahých komponent
  • doporučení pro zavedení kontrolních bodů pro sledování stavu zakázky
  • zavedení vizualizace o využití kapacit lidských zdrojů a zařízení
  • aplikace APS systému (plánování výroby) pro zpřesnění plánování a zvýšení produktivity
  • a řada dalších dílčích konkrétních doporučení a návrhů

Doporučení pro zavedení systému ERP

Z povahy potřeby firmy je žádoucí zabývat se nákupem ERP systému, ideálně včetně celé ekonomické části, s dílčími funkcionalitami MES. Je nutné požadovat funkcionalitu plánování a řízení výroby. Vzhledem k budoucímu rozvoji je nutné už nyní myslet na propracovanou funkcionalitu části pro technologickou přípravu výroby (TPV), která je nosným pilířem právě pro plánování a řízení výroby.

Je žádoucí, aby systém umožňoval plánování výroby v menší úrovni detailu (čas na pracoviště, zakázku a pracovníka) a je nutné, aby dokázal členit práci do pracovišť. Dále je nutné, aby součástí výrobního postupu byla operace „kooperace“ s definovanými termíny a cenami. Systém pak na termíny dodání musí upozorňovat.

Lepší představu o výhodách fungování ERP systému si zástupci firmy MARSTON-CZ, s.r.o. udělali na základě návštěvy mikulovské firmy, která již obdobný ERP systém úspěšně implementovala. Reálná ukázka vč. představení konkrétních funkcionalit doplněná o doporučení, na co při implementaci myslet a co nepodcenit, pomohla zástupcům firmy při rozhodování o dalších implementačních krocích.

Závěr

Společnost MARSTON-CZ, s.r.o. si díky programu DIGIMAT uvědomila vlastní potřebu sledování výrobní zakázky. Ve spolupráci se specialisty programu vznikla podrobná procesní mapa vč. doporučení na digitální technologie, které může využít. Podle vlastních potřeb si firma nastavila priority a získala doporučení na konkrétní dodavatele adekvátního výrobního informačního systému. Implementace takového systému jí přinese podstatné zvýšení efektivity práce a zpřesnění termínů dokončení zakázek včetně jejich přesnější kalkulace.