TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Nový INTEMAC – odkud jdeme a kam míříme

Centrum INTEMAC je neodmyslitelně spojeno s inovacemi a podporou konkurenceschopnosti strojírenských výrobních firem. Od roku 2013 navazujeme na velmi silný průmyslový potenciál a tradici Jihomoravského kraje a vyvíjíme se spolu s ním. A tento vývoj jde ruku v ruce také s rozšířením záběru našich služeb.

Centrum INTEMAC nyní nabízí komplexní celek výzkumně vývojových činností a konzultační podpory. Zaměřujeme se na pokročilé výrobní technologie a digitalizaci výroby. Vzhledem k rozsahu těchto aktivit a jejich provázanosti ovšem nemusí být naše služby zcela jednoznačně čitelné. Právě to chceme nyní objasnit a vysvětlit.

„Jedná se o přirozený vývoj a vyústění našich dosavadních činností. Všechny tyto aktivity jednoznačně propojuje touha po inovacích, která je podpořena prvky konceptu Průmyslu 4.0 a nejnovějšími pokročilými technologiemi. Právě díky komplexnímu pojetí našich činností můžeme inspirovat a efektivně podporovat firmy v jejich technickém rozvoji a posouvat je dále. Naše služby nyní nabízíme jak výrobcům strojírenské výrobní techniky, tak technologickým i výrobním firmám,“ uvádí ředitel centra INTEMAC Radomír Zbožínek.

Jak se INTEMAC mění?

Vzhledem k historii a úspěšným projektům centra INTEMAC se naše aktivity uspořádaly do 3 pilířů, které nabízíme ve formě služeb našim zákazníkům

VaV projekty se zrcadlí v aktivitách s cílem zvyšovat užitné vlastnosti výrobních strojů.

→ získáte v nás partnera a mentora, který vám pomůže posílit vaši pozici na trhu

Vývoj autonomních výrobních jednotek a jejich částí představuje především projekt Výrobní buňka 4.0.

→ získáte náskok díky inovativním digitálním řešením a nástrojům

Digitalizace výrobních firem ztělesněná v poradenském programu DIGIMAT, který je postavený na proklientském přístupu.

→ pomůžeme vám se zorientovat v záplavě nových výrobních technologií a provedeme vás digitální transformací vaší firmy

Navazujeme na úspěšné vývojové projekty

Máme za sebou řadu výzkumných i vývojových projektů. Jako příklady můžeme jmenovat úspěšné aktivity v rámci našeho testovacího a demonstračního pracoviště (testbed), kde jsme testovali a představovali možnosti pokročilých technologií s prvky konceptu Průmysl 4.0. Dále může jmenovat Výrobní buňku 4.0 pro TAJMAC-ZPS, jejímž cílem je především flexibilní automatizovaná výroba. A nesmíme opomenout také náš poradenský program DIGIMAT, který již využilo více jak 30 firem.

Právě na základě našich kompetencí, dosavadních zkušeností, širokého přehledu na stav techniky a sítě našich specialistů vám nabízíme náskok v inovacích.

Posílíme váš potenciál

A protože chceme být srozumitelní a podporovat vás i nadále co nejefektivněji, připravili jsme nové webové stránky a rozhodli se posílit naši komunikaci. Vše výše zmíněné jsme propsali také do našeho nového vizuálního stylu a loga. Nové logo symbolizuje dynamiku, náskok a zrychlení, které vám prostřednictvím našich činností a technologických inovací nabízíme.

A tímto nekončíme – na co se můžete těšit?

  • rozšiřujeme naši infrastrukturu o nové vývojové a demonstrační prostory nového testbedu
  • uvádíme do výrobního provozu Výrobní buňka 4.0 v TAJMAC-ZPS
  • plánujeme osvětovou činnost, kde budeme informovat o nových technologiích (webináře a další networkingové setkání).

...a jak jsme se loučili s naším starým logem