Obecné využití umělé inteligence v oblasti průmyslu — Středa 11. září 2024 14:30 - 15:30 Close

Zvyšujeme užitné vlastnosti výrobních strojů

Nároky na kvalitu produktů průmyslové výroby se neustále zvyšují. Zákazníci po výrobních firmách žádají přesné plnění často specifických požadavků a vysokou rychlost dodání produktů. S růstem těchto požadavků rostou i nároky kladené na efektivitu výrobních firem a kvalitu jejich výrobních zařízení. V centru INTEMAC se zaměřujeme na optimalizaci a zvyšování užitných vlastností výrobních strojů tak, aby mohly podávat požadovaný maximální výkon a aby výroba byla efektivně nastavena.

Jak v centru INTEMAC zvyšujeme užitné vlastnosti výrobních strojů

zvysujeme-uzitne-vlastnosti-vyrobnich-stroju

Vyšší užitné vlastnosti strojů a technologií jsou v dnešní době nutnou podmínkou zvýšení vaší konkurenceschopnosti. Mezi tyto užitné vlastnosti patří přesnost, jakost, výrobní výkon, spolehlivost, hospodárnost a snižování negativních dopadů na životní prostředí. V centru INTEMAC nahlížíme na zvyšování uvedených užitných vlastností výrobních strojů ze dvou perspektiv. První pohled je spojen již se samotným vývojem a stavbou výrobního stroje. Pro TOS KUŘIM jsme takto vyvinuli ocelobetonovou nosnou strukturu obráběcího centra a zvýšili tak jeho výkonnost. Druhou polohou je zvyšování užitných vlastností již reálného stroje v jeho reálném pracovním prostředí. V centru INTEMAC pokrýváme celou škálu – od virtuálního návrhu až po identifikaci slabých míst reálného prototypu či stroje.

Od výrobních firem přijímáme výzvy v podobě komplexních a složitých projektů. Často se jedná o vyřešení výrobních problémů, na které standardní postupy používané pro zvyšování užitných vlastností výrobních strojů nestačí. Pokud při řešení podobných zadání narazíme na limity zařízení, jsme schopni vytvořit vlastní aplikaci, která nám pomůže vše vypočítat. Obdobným způsobem jsme řešili například měření kruhového lože pro karuselovací stůl. Pro případy měření vysoce specifických kusů nebo obráběcích strojů využíváme ke zpřesnění výsledků měření i kombinaci měřicích zařízení a speciálních metod zpracování dat.

Zvýšíme užitné vlastnosti i vašich výrobních strojů

Při zvyšování užitných vlastností (jako jsou přesnost, jakost, výrobní výkon, spolehlivost, hospodárnost a snižování negativních dopadů na životní prostředí) se v centru INTEMAC zaměřujeme zejména na tyto oblasti:

Špičkové měřicí přístroje a software

Při práci na zvyšování užitných vlastností výrobních zařízení využíváme špičkové měřicí přístroje a software pro nestandardní měřicí postupy a pro statické a dynamické počítačové simulace. K dispozici máme například následující technologické vybavení:

  • Laser Tracker Leica AT901 MR,
  • Laser Interferometer XL80,
  • měřicí systém pro analýzu vibrací Brüel & Kjaer PULSE LAN-XI 3160-A-042,
  • rotační dynamometr Kistler, 9124B1111,
  • optický skenovací mikroskop Alicona,
  • systém Autodesk Inventor Nastran,
  • a řadu dalších nejmodernějších zařízení.

Odborníci v centru INTEMAC vyvíjí nové měřicí postupy vždy v takových formách, aby byly akceptované nadnárodními certifikačními autoritami. Výsledky našich měření tak mohou výrobní firmy použít i při dodávkách svých produktů do zahraničí. Vždy nám záleží na tom, aby postupy měření i jeho výstupy zcela naplňovaly požadavky našich zákazníků.

Co vám zvýšení užitných vlastností výrobních strojů přinese?

1

Výkonnější výrobní zařízení vám pomohou získat více zakázek

Stroje, které jsou svými vlastnostmi zdánlivě nevhodné pro nasazení do např. rozměrově přísně tolerované výroby, pomůžeme upravit tak, aby požadovaných parametrů dosáhly. Výrobní firmy tak mohou přijmout i takovou výrobní zakázku, na kterou by si samy netroufly.

2

Obrábění s větší přesností

Zvyšujeme přesnost a stabilitu výrobních strojů. Výrobním firmám pomáháme zvyšovat kvalitu jejich produktů s ohledem na minimalizaci dodatečných nákladů. Uživatelé výrobních zařízení tak udržují svoji konkurenceschopnost, nebo dokonce získávají novou konkurenční výhodu.

3

Od virtuálního návrhu až po identifikaci slabých míst reálného stroje

Díky počítačové simulaci můžeme výrobcům strojů navrhnout více variant konstrukce těchto strojů už v první návrhové fázi. Ve fázi reálných strojů rychle diagnostikujeme případné závady pomocí přesných měřicích zařízení.

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.