TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Náš příběh OLD

Inspirujeme a podporujeme výrobní firmy při zavádění moderních technologií spojených s konceptem Průmysl 4.0. Spolupracujeme s technologickými firmami při vývoji a implementaci jejich řešení. Od roku 2014 jsme tímto způsobem pomohli desítkám výrobních a technologických firem z celé České republiky.

Poslání a cíle centra INTEMAC

Jihomoravský kraj má bohatou průmyslovou tradici. Působí zde mnoho významných technologických a průmyslových firem, špičkových univerzitních pracovišť i pestré spektrum malých a středních výrobních firem. Všechny tyto subjekty vytváří širokou výzkumnou a inovační základnu. V centru INTEMAC si uvědomujeme tento historicky daný potenciál a svojí činností na něj navazujeme. Představujeme důležitý uzel pro vývoj a digitální inovace, který pečuje o rozvoj partnerských vztahů. Tuto spolupracující platformu neustále rozvíjíme.

Posláním centra INTEMAC je posilovat konkurenční pozici českých výrobních firem, dodavatelů výrobní techniky a technologických firem. Naše pomoc přispívá k rozvoji konkurenceschopnosti těchto firem a k udržení a tvorbě kvalifikovaných pracovních míst.

V centru INTEMAC sledujeme nejnovější trendy ve strojírenství a výrobě obecně. Jedná se především o trendy spojené s digitalizací výroby a konceptem Průmysl 4.0. Tyto trendy analyzujeme a prostřednictvím srozumitelných řešení a dílčích postupných kroků je pomáháme implementovat do výrobních firem.

Promyšlený a systematický přístup představuje především poradenský program DIGIMAT postavený na expertních znalostech odborníků na výrobní technologie z praxe. Jsme přesvědčeni, že právě díky čtvrté průmyslové revoluci, se kterou je neodmyslitelně spojena automatizace, digitalizace a robotizace, si lze zachovat efektivní udržitelný růst.

Výzkumné a inovační centrum INTEMAC (dříve Kompetenční centrum Kuřim) provozuje společnost Intemac Solutions s.r.o. Centrum bylo v roce 2013 zřízeno inovační agenturou JIC.

Intemac-team-03A.jpeg
2013

Listopad

Založení společnosti Intemac Solutions, s.r.o.

2014

Duben

Otevření kompetenčního centra INTEMAC v Kuřimi

2014

Červenec

Zahájení 3 výzkumných projektů financovaných Technologickou agenturou ČR

2015

Centrum INTEMAC se stává místem setkávání zástupců strojírenských podniků, představitelů JMK a dodavatelem VaV služeb (projekty ocelobetonové rámy obráběcích strojůlodní výtah Niederfinow)

2016

Listopad

Zpracování konceptu testovacího a demonstračního pracoviště Výrobní buňka 4.0

2017

Červen

Vybudování a slavnostní představení testovacího a demonstračního pracoviště Výrobní buňka 4.0

2018
2019

Únor

Zahájení projektu Výrobní buňka 4.0 pro TAJMAC-ZPS

2019

Červen

1. rok programu DIGIMAT: 8 zrealizovaných konzultačních případů

2020

Leden

Poradenský program DIGIMAT: více než 15 zrealizovaných poradenských případů

2020

Březen

Začátek stavby nových prostor rozšířené infrastruktury centra INTEMAC